Activitat d’Espai Gastronòmic Calonge

L’activitat d’Espai Gastronòmic Calonge i, en representació, en Rafael Fornós Llambrich és la de cafeteria, bar, restaurant, cursos de cuina i activitats vàries dins del local situat en el Carrer Major 19 Locals 3 i 4 de Calonge i Sant Antoni (17251). En la pàgina web es podran comprar els cursos de cuina i activitats que tinguin un import estipulat i que consti en la fitxa de la compra dels mateixos.

Cancel·lació i reemborsament de les comandes

En cap cas es faran reemborsaments dels cursos i activitats contractades, per la impossibilitat d’assistència del client que ha realitzat el pagament i que per causes pròpies no pot assistir.

Es cancel·larà el curs o activitat si no s’arriba al quòrum estipulat en la fitxa del servei venut o per qualsevol eventualitat que pogués passar per a la celebració del curs o de l’activitat, per causes imputables a Espai Gastronòmic Calonge (Rafael Fornós Llambrich) i es comunicarà per correu electrònic i whatsapp a les persones que ja estiguin inscrites, sempre 24 hores abans de la realització de l’esmentada activitat. En aquest cas es reemborsarà el 100% de la quantitat que s’hagi pagat pel curs o activitat.

El reemborsament del curs o activitat contractada i, que no es celebrarà, es farà mitjançant els mecanismes establerts a través de la plataforma de TPV de pagament.

La cancel·lació del curs o activitat no implicarà cap tipus de compensació als clients que ja hi estiguin inscrits i que hagin pagat pel mateix, tot reemborsant el 100% de la contractació del curs o de l’activitat, tal com s’ha esmentat en el segon apartat de la política de cancel·lació i reemborsament.